1998

Fibreglass and paint
243×335×162 cm

White Dark IV

Kunsthaus Bregenz 2003

White Dark VI