2002

Fibreglass and paint
141×141×35 cm

White Dark IX

White Dark VI

White Dark V